Heim

Velkomen til Fjell vaksenopplæring


Arbeidet ved Vaksenopplæringa er kjenneteikna av eit medvete læringssyn, kunnskapssyn og eit godt lærings- og arbeidsmiljø.


Første skoledag etter sommerferien er onsdag 15.august.