Heim

Velkomen til Fjell vaksenopplæring


Arbeidet ved Vaksenopplæringa er kjenneteikna av eit medvete læringssyn, kunnskapssyn og eit godt lærings- og arbeidsmiljø.


NORSKPRØVER sommer 2019

muntlig prøve 28.mai

     skriftlig prøve 29.mai

påmeldingsperiode 23.-26.april

http://www.kompetansenorge.no