Norskprøver

Høsten 2017

  • Muntlig norskprøve tirsdag 07. desember 2017
  • Skriftlig norskprøve mandag 08. desember 2017

Oppmelding til prøve:

Åpner 11.10.17  og lukkes 20.10.17 for både privatister og deltagere på Fjell vaksenopplæring.

Våren 2018

Se Kompetanse Norge sine sider for informasjon om påmeldingsperioder.

  • 3 norskprøveperioder:
  • 05.03 – 09.03
  • 22.05 – 01.06
  • 26.11 – 06.12

Se: www.kompetansenorge.no/norskprove/