Prøver

Hvem må ta prøver?
Hvis du har en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve både i norsk og samfunnskunnskap.

Prøven i norsk
Norskprøven består av fire delprøver: Lytteprøve, leseprøve, skriftlig framstilling og muntlig prøve. Resultatet på de ulike delprøvene oppgis slik:
Under A1, A1, A2, B1 og B2.

Kandidatene tar den muntlige prøven to og to sammen. En eksaminator leder kandidatene gjennom prøven, og en sensor har ansvar for å vurdere kandidatenes prestasjoner. Prøven i muntlig kommunikasjon er delt inn i en samtaledel og en individuell del. I oppgavene skal kandidatene kunne beskrive, fortelle, uttrykke og utveksle synspunkter ig meninger på ulike nivåer. Den ene muntlige prøven måle på nivå A1/A2,  og den andre måler på A2/B1-nivå.

Prøvedatoer og påmelding:

Gå til kompetansenorge.no for å finne datoer og påmeldinger til norsk prøve og samfunnskunskaps- og statsborgerprøver.

Hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan du gå opp til gratis prøve èn gang. Ellers må du betale en prøveavgift.

Prøven i samfunnskunnskap
Samfunnskunnskapsprøven tar utgangspunkt i læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og læringsressursen for 50 timer samfunnskunnskap. Den skal gjennomføres så raskt som mulig etter at opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap er ferdig. Prøven avlegges digitalt og på et språk kandidaten forstår. Vurderingen vil være bestått eller ikke bestått prøve. Prøven er gratis èn gang.

Prøvebevis
Etter gjennomført prøve i norsk og i samfunnskunnskap skal kandidatene motta et prøvebevis som skal vise vedkommendes ferdighetsnivå i norsk, og om kandidaten har bestått prøve i samfunnskunnskap.

Statsborgerprøve

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du dokumentere at du har bestått en samfunnskunnskapsprøve på norsk. Du kan dokumentere kravet med blant annet følgende prøver:

Hvis du har bestått en av prøvene på norsk før, trenger du ikke å ta prøven på nytt.

For å søke statsborgerskap må du i tillegg dokumentere at du har ferdigheter på nivå A2 eller bedre i norsk muntlig og at du har gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Noen kandidater kan også få fritak fra kravet om å dokumentere språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.

Du kan lese mer om språkkrav og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger her.

UDI forvalter regelverket om statsborgerskap. Det er bare UDI som kan svare på spørsmål om hva du må dokumentere for å oppfylle kravene til statsborgerskap. Se UDIs informasjon til innvandrere om statsborgerskap.