Rett og plikt til opplæring

Innvandrerens oppholdstillatelse og alder avgjør om vedkommende har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Introduksjonslovens §17 sier at nyankomne innvandrere mellom 16 og 55 år har rett og plikt til opplæring dersom vedkommende har oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Dette gjelder:

  • asylanter
  • overføringsflyktninger
  • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente med disse
  • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Innvandrer mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag har rett, men ikke plikt til å delta i opplæring.

Personer som har opphold etter EØS/EFTA-regelverket, nordiske borgere, studenter, au-pairer osv. er ikke omfattet av introduksjonsloven. Kommunen har derfor ikke ansvar for å tilrettelegge opplæring for disse gruppene. Dersom de skulle ønske å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må de selv betale for slik opplæring.

Avsluttende prøver

Fra og med 1. september 2013 innføres obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Endringen omfatter personer som kommer inn under reglene for opplæring etter denne datoen.

Timetall

Rett og plikt til oplæring i norsk og samfunnskunnskap er utvidet fra 300 til 600 timer. Utvidelsen av timetallet gjelder personer med rett og plikt, eller rett uten plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven §17 etter 1. januar 2012.

Innhold i opplæringen

50 av timene skal være samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. Resten av timene skal være opplæring i norsk.

Behov for mer opplæring

Kommunen har plikt til å tilby inntil 2400 timer opplæring til deltakere som har behov for det, og som har rett til gratis opplæring.

Frist for gjennomføring

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter bosetting, eller etter at krav om opplæring er framsatt. Deltakeren må gjennomføre plikten innen tre år. Opplæring utover 300/600 timer ved behov må gjennomføres innen fem år.

Individuell plan

Det skal utarbeides en individuell plan for hver enkelt deltaker, og planen skal ta utgangspunkt vedkommendes opplæringsbehov.

Registrering av nye deltakere

Ring 55 09 76 72 eller 95368095 for avtale eller
send e-post til: nina.pettersen@fjell.kommune.no
Alle nye deltakerer må komme til registreringssamtale og/eller kartlegging før de kan begynne på norskkurs.