Søke om voksenopplæring?

Har du tenkt at dagene kan brukes til  grunnleggende ferdigheter?
Opplever du problemer i hverdagen med  lesing, skriving eller regning eller å kunne bruke digitale verktøy?

Fjell vaksenopplæring tar imot og behandler alle søknader etterhvert som de kommer til skolen. Likevel er det våren som er den tiden da mange planlegger arbeidet til høsten, både med opplæring og annet. Dersom du tror at det kan være aktuelt å styrke dine grunnleggende ferdigheter, er tiden inne for å ta kontakt nå.

Kanskje trenger du bedre kunnskap for å kunne følge med barna sin skolegang eller for å kunne fungere bedre i jobben. Det er ikke nødvendig  å arbeide med hele faget, men kanskje bare deler av et fag. Kanskje er det bare aktuelt å ha fokus på noen emner eller tema innenfor et fag.

Fjell vaksenopplæring kan tilby opplæring i tilfeller der det er spesifikke opplæringsbehov.

Du finner søknadsskjema i linken: søknadskjema grunnskole

Ta kontakt for veiledning og hjelp!

Det er stengt for kommentarer.